سه شنبه۱۸ اَمرداد ۱۴۰۱

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت حذف رمز کارت سوخت:

1-حصول اطمینان از داشتن رمز کارت سوخت و فراموش نمودن آن

2-مراجعه به دفاتر پلیس 10+ و اخذ پرینت احراز هویت مالک کارت بر اساس شماره پن درج شده در کارت سوخت

3-اصل و کپی کارت شناسایی مالک

4-اصل وکپی برگ سبز یا کارت خودرو / موتورسیکلت

5-تکمیل و ارائه فرم حذف رمز

6-مراجعه مالک ویا وکیل قانونی با ارائه وکالتنامه محضری جهت حذف رمز

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام کالابرگ نفت سفید(ساکنین دائمی /فصلی):

1-اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی سرپرست و اعضاء خانوار

2-ارائه آخرین قبض برق محل سکونت

3-کپی سند یا قولنامه معتبر محل سکونت

4-اخذ و تکمیل فرم خانوار از شورا و یا فروشندگی محل

5-اخذ استعلام کد پستی محل سکونت از اداره پست

6-ثبت نام در سامانه تجارت آسان

7-اعلام شماره کارت بانکی فعال و معتبر

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام و تشکیل پرونده ادوات کشاورزی :

1-ارائه اصل دفترچه و سند ادوات کشاورزی به همراه کپی آنها

2-ارائه شناسنامه و کارت ملی به همراه کپی آنها

3-ارائه تسویه حساب سوخت در صورت انتقال و جابجایی وسیله مورد نظر از دیگر شهرستانها

4-حضور مالک و یا وکیل قانونی با ارائه وکالتنامه محضری         5- معرفی نامه از شورای محل فعالیت

 

مدارک مورد نیاز جهت ارائه تسویه حساب سوخت تراکتورها:

1-حضور مالک(خریدار یا فروشنده)به همراه اصل و کپی مدرک شناسایی

2-ارائه اصل وکالتنامه محضری به همراه کپی آن

3-ارائه کاردکس اشتراک سوخت تراکتور

4-ارائه اصل دفترچه و یا سند تراکتور به همراه کپی آنها

5-تکمیل فرم نقل و انتقال تراکتور

مدارک مورد نیازجهت ثبت نام سوخت تراکتورها در سامانه تجارت آسان:

1-ثبت اطلاعات ادوات کشاورزی(دامداریها-گلخانه ها) در سامانه جامع ادوات کشاورزی(AGRI)

2-اخذ معرفی نامه از جهاد کشاورزی مربوطه و اسکن آن          3- اسکن اصل کارت ملی      

3-اسکن دفترچه و سند مالکیت تراکتور(در صورتی که سند و یا دفترچه به نام مالک نیست ارائه وکالتنامه محضری و اسکن آن الزامی میباشد)

4-اسکن برگ تسویه حساب تراکتور منتقل شده به شهرستان تحت پوشش ناحیه

مدارک مورد نیاز مصرف کنندگان جزء جهت ثبت نام نفت سفید-نفتگاز بخش کشاورزی ، صنعت و غیره:

شخص حقوقی :                                                                            شخص حقیقی:

1-تقاضای کتبی شرکت به انضمام اصل و کپی قرارداد                       1-اصل و کپی کارت ملی یا شناسنامه مالک

2-آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور                    2-پروانه بهره برداری/پروانه اکتشاف/تولید یا نظام صنفی /جواز تاسیس/برگ واکسیناسیون ...

3-اساسنامه شرکت و حدود اختیارات مدیرعامل                               3-اخذ استعلام گاز از محل مصرف سوخت                                           

4-اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه مالک                                     4-معرفی نامه از سازمان متولی(اداره صمت یا جهاد کشاورزی)                    

5-پروانه بهره برداری/جواز تاسیس/پروانه اکتشاف/تولید یا نظام صنفی و ...  5-  لیست ماشین آلات به همراه مستندات مربوطه                           

6-لیست ماشین آلات به همراه مستندات مربوطه                             6-اخذ کد پستی محل مصرف سوخت

7-اخذ وکالتنامه محضری نماینده شرکت از مدیرعامل

8-اخذ استعلام گاز از محل مصرف سوخت

9-اخذ کد پستی محل مصرف سوخت

مدارک مورد نیاز مصرف کنندگان عمده بخش صنعت و کشاورزی جهت ثبت نام دریافت سوخت :

شخص حقوقی:                                                                          شخص حقیقی:

1-تقاضای کتبی شرکت به انضمام اصل و کپی قرارداد                               1-حضور مالک و یا نماینده قانونی با ارائه وکالتنامه محضری جهت انعقاد قرارداد فروش و تحویل سوخت

2-معرفی نامه از متولی اول                                                              2-اصل وکپی کارت ملی و شناسنامه مالک و نماینده قانونی

3-آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور                            3- پروانه بهره برداری/جواز تاسیس/پروانه اکتشاف/تولید یا نظام صنفی /پروانه بهداشتی و ... 

4-اخذ وکالت محضری نماینده از مدیرعامل شرکت                                   4-معرفی نامه از متولی اول به انضمام مستندات مربوطه

5-اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل                                      5-لیست ماشین آلات به همراه مستندات مربوطه

6-کپی اساسنامه شرکت و حدود اختیارات مدیرعامل                                6- گواهی ارت سنجی مخازن سوخت و محل تخلیه(بازه زمانی6ماهه)

7- پروانه بهره برداری/جواز تاسیس/پروانه اکتشاف/تولید یا نظام صنفی و ...    7-تنظیم قرارداد حمل

8-لیست ماشین آلات به همراه مستندات مربوطه                                       8-تنظیم قرارداد فروش

9-گواهی ارت سنجی مخازن سوخت و محل تخلیه(بازه زمانی6ماهه)              9-تکمیل فرم شناسائی مصرف کنندگان عمده(فرم شماره1)

10-تنظیم قرارداد حمل                                                                  10-تکمیل فرم تعهد نامه HSE 

11-تنظیم قرارداد فروش

12-اخد کد پستی محل مصرف سوخت/شناسه ملی/کد اقتصادی

13-ثبت نام در سامانه جامع انبارها

14-تکمیل فرم شناسایی مصرف کننده عمده(فرم شماره1)

15-تکمیل فرم تعهد نامه HSE
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.