ناحیه سمنان

مرکز استان سمنان و نیز مرکز شهرستان سمنان است . این شهر در جنوب رشته کوه البرز و شمال دشت کویر در راه تهران به خراسان قرار گرفته است . آب و هوای آن خشک و معتدل می باشد.

سردرب ناحیه سمنان

سردرب ناحیه سمنان  

 

تماس با ما: 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود
شاهرود خیابان نفت

صندوق پستی :  
کد پستی :    3617783164
شماره تلفن:  32332048                
شماره نمابر:  32337572
سرویس پیام گیر: 3000880011
نظر شما در مورد این وب سایت چیست؟