منطقه شاهرود


تأسیـس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقـه شاهرود به سال 1318 برمی گردد. وظـیفه ایـن منطقه در یافت،نگهداری وارسال فرآورده های نفتی به مصرف کنندگان عمده و جزءازطریق ناوگان حمل ونقل فرآورده های نفتی در اقصی نقاط استان سمنان و بعضاً استانهای همجوار می باشد ،این منطقه دارای 4 ناحیه مرکزی (شاهرود) ،سمنان ،دامغان وگرمسار است و با توجه به حد فاصل میان تهران و مشهد و تقاطع در مسیرهای استانهای تهران ،مازندران ، خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و گلستان در عرصه های سوخترسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به عنوان پل ارتباطی استراتژیک ما بین مناطق پخش فرآورده های نفتی تهران –اصفهان – تربت حیدریه – سبزوار – مشهدمقدس – گلستان و ساری عمل می نماید تردد وسایط نقلیه سبک وسنگین در این منطقه باعنایت به جاده ترانزیت و زیارتی وسیاحتی زیاد بوده ومصرف بنزین و نفتگاز در بخش حمل ونقل از حجم بالایی برخوردار است اتصال انبار نفت منطقه به خطوط لوله و مخابرات شمالشرق کشور با توجه به حجم عملیات ، موقعیت ارتباطی منطقه را از نظر شاخص های عملیاتی و خدماتی پر اهمیت نموده است . این منطقه با توجه به امکانات بالقوه می تواند بعنوان مبداءتأمین فرآورده های نفتی در مواقع ضروری و در ظرفیت های بالا مورد توجه و بهره برداری قرار گیرد در منطقه شاهرود تأسیسات و انبارهای نفت در مرکز منطقه و نواحی سمنان و دامغان با ظرفیتی بالغ بر 100 میلیون لیتر مستقر می باشد .

 

تماس با ما: 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود
شاهرود خیابان نفت

صندوق پستی :  
کد پستی :    3617783164
شماره تلفن:  32332048                
شماره نمابر:  32337572
سرویس پیام گیر: 3000880011
نظر شما در مورد این وب سایت چیست؟